.

.

Koronatiltak

Stop pandemien

Regjeringen har opphevet nasjonale tiltak mot korona fra lørdag 25. september kl. 16.00. Høyskolen har ikke lenger noen særskilte koronatiltak. Les mer på regjeringen.no

Alle har et ansvar for å bidra til å redusere risikoen for smittespredning. Husk å ha god håndhygiene, og følg de nasjonale myndigheters smittevernråd og eventuelle lokale restriksjoner. Ikke møt i høyskolens lokaler hvis du er syk. Kontakt kommunen din for testing. Se ellers Folkehelseinstituttets oppdaterte informasjon og råd om koronaviruset.