.

.

Studier

Studenter som samarbeider om læring

Bachelor i byggeplassledelse

Byggenæringen trenger byggeplassledere med en helhetsforståelse for byggeprosessen med kompetanse innen:

  • Tverrfaglig og flerkulturelt samarbeid og koordinering på byggeplassen
  • Digitale verktøy som BIM, Excel og andre
  • Prosjektstyring, byggeplassøkonomi og kontraktsjus
  • Lean-metoden, logistikk og produktivitet

Bachelorstudiet i byggeplassledelse er utarbeidet i tett samarbeid med aktørene i byggenæringen.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir en god og handlingsorientert mellomlederkompetanse som kan brukes som bygge- og anleggsleder og i tillegg på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen. Undervisningen er primært en lederutdanning og legger vekt på praktiske verktøy for utøvelse av ledelse på mellomledernivå.

For at studiet skal ha aktualitet, arbeider høyskolen tett med sentrale bransjeorganisasjoner som BNL, EBA og NELFO og med bedrifter i bygg- og anleggsbransjen.

Søk opptak!

Opptakskrav

Hovedregelen for opptak ved Høyskolen for yrkesfag er bestått videregående skole på studieforberedende linje. Opptak kan også gjøres på bakgrunn av realkompetanse. Det vil være en fordel for studentene om de i tillegg har noe praksis da yrkesfaglig forankring er viktig i studiet.

Avkorting

Utdanning for eksempel fra tekniske fagskoler kan etter søknad gi tidsmessig avkorting av studier ved Høyskolen for yrkesfag.

Erfaringsbaserte studier, Høyskolen for yrkesfag, illustrasjonsfoto fra byggeplass.

Studiene er erfaringsbaserte

– og som arbeidslivet vil ha det.

Arbeidslivet etterspør helhetsforståelse og kompetanse innen:

Tverrfaglig og flerkulturelt samarbeid – Digitale verktøy – Produktivitet – Logistikk – Økonomi – Kontraktsjus – Prosjektledelse

Arbeidsformer

Studier på Høyskolen for yrkesfag kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter.

Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Utdanningen er på heltid med en varighet på tre år og på deltid med en varighet på fem år.

Fornybar energi, sol og vind, Høyskolen for yrkesfag, illustrasjonsfoto

Tett samarbeid med arbeidslivet

Forskningsbasert utdanning på Høyskolen for yrkesfag bygger på tett samarbeid med arbeidslivet, både enkeltbedrifter, hovedsammenslutninger og bransjeorganisasjoner.Arbeidslivet uttrykker at byggeplassledelse krever:

  • Helhetsforståelse – Viktig å ha ledere som har helhetsforståelse for hele byggeprosessen.
  • Tverrfaglig – Ledere må ha kompetanse i tverrfaglig og flerkulturelt samarbeid og koordinering på byggeplass.
  • Digitale verktøy – Ledere må beherske digitale verktøy som BIM, Excel etc..
  • Bred forståelse – Ledere må ha god forståelse for prosjektstyring, byggeplassøkonomi og kontraktsjus.
  • Lean-kunnskap – Ledere bør kjenne grunnleggende elementer i Lean-metoden, logistikk, produktivitet og praktiske anvendelsesområder innen byggenæringen

Veien videre for deg med yrkesfag

Høyskolen for yrkesfag åpner nye muligheter for deg med en yrkesfagutdanning. Nå kan du velge å ta en bachelor innenfor ditt fagfelt!

Kontakt oss!

Bli student!

Utforsk dine studiemuligheter!