.


Vi tar imot søknader, send søknaden direkte.
fremstrakt hånd som hilser velkommen til Høyskolen for yrkesfag, illustrasjonsfoto

Høyskolen for yrkesfag har løpende opptak fram til studiestart. Bachelor i byggeplassledelse blir tilbudt både som heltids- og deltidsstudium. Du kan velge mellom å følge studiet som heltidsstudent med oppmøte i HØFYs lokaler på Gjøvik tre dager i uken, eller som deltidsstudent på nett med noen fysiske samlinger. Studiet retter seg primært mot deg som ønsker en praktisk tilnærming til teknisk ledelse og personalledelse på byggeplassen.

Du kan søke om opptak både på grunnlag av generell studiekompetanse og på grunnlag av realkompetanse, dersom du er minst 25 år og har minimum fem års yrkeserfaring. Fagskoleeksamen gjelder som alternativ til bestått videregående. Vi anbefaler at studenter som søker opptak på grunnlag av bestått studieforberedende løp i videregående skole, har yrkeserfaring før de begynner hos oss.

Fullført fagskoleutdanning innen bygg og anleggsfag vil kunne gi godskriving av deler av bachelorstudiet.

Søknader til studier ved Høyskolen for yrkesfag kan sendes som digitale dokumenter til Høyskolen for yrkesfag: soknad(a)hfy.no, eller med vanlig postgang til:

Høyskolen for yrkesfag AS, Studievegen 7, 2815 Gjøvik. Merk forsendelsen med «Søknad».

Opptakskriteriene er fastsatt i Forskrift om opptak til høgre utdanning