.


Fra 17. januar tar vi imot søknader.
fremstrakt hånd som hilser velkommen til Høyskolen for yrkesfag, illustrasjonsfoto

Høyskolen for yrkesfag (HØFY) har løpende opptak fra 17. januar til studiestart i august. Bachelor i byggeplassledelse tilbys både som heltids- og deltidsstudium. Du kan velge mellom å følge studiet som heltidsstudent med oppmøte i HØFYs lokaler på Gjøvik tre dager i uken, eller som deltidsstudent på nett med noen fysiske samlinger. Studiet retter seg primært mot deg som ønsker en praktisk tilnærming til teknisk ledelse og personalledelse på byggeplassen.

Opptakskrav til bachelor-studiet i byggeplassledelse er enten generell studiekompetanse, fagskole (120 studiepoeng) eller realkompetanse (minimum fem års yrkeserfaring).

Studiet koster kr 27.000 pr. semester for heltidsstudenter og kr 16.000 pr. semester for deltidsstudenter. I tillegg kommer lovpålagte avgifter til Studentsamskipnaden.

Vi anbefaler at søkere med generell studiekompetanse, men som ikke har fagskole eller høyere utdanning, har relevant yrkeserfaring.

Fullført fagskoleutdanning innen bygg og anleggsfag eller annet relevant fagområde vil kunne gi godskriving av deler av bachelorstudiet. Du vil da kunne ta en bachelorgrad på 1,5 år (heltid) eller 2,5 år (deltid).

Søk her:

https://student.studd.no/hfy/admissions