.

Fagfornyelsen i praksis
Yrkesrettet yrkesopplæring, Yrkesdidaktisk utviklingsarbeid og Vurdering av helhetlig yrkeskompetanse. Nettkurs

Personlig utvikling i et arbeidsliv i endring.
Du lærer om utvikling og nyttegjøring av individuell karrierekapital i et arbeidsliv i endring. Nettkurs