.

.

Kurs:
Fagfornyelsen i praksis

Høyskolen for yrkesfag tilbyr høsten 2021 tre kurs innenfor rammen av Fagfornyelsen i praksis.

Målgruppe:Yrkesfaglærere, instruktører og fagansvarlige i bedrift/offentlig virksomhet, samt andre som arbeider med yrkesopplæring, eller ønsker å kvalifisere seg for det, i offentlig og privat sektor.

Kursrekken legges opp med tre samlinger med arbeid mellom hvert kurs. Det gis nettveiledning mellom samlingene. Kursene er arbeidsplassbaserte og noe utprøving på egen eller annen egnet arbeidsplass, gjøres mellom samlingene.

1. Yrkesrettet yrkesopplæring i skole og bedrift/offentlig virksomhet - Fagfornyelsen i praksis
 • Læreplanforståelse i lys av bransjens behov for kompetanse
 • Læringsledelse og motivasjon
 • Yrkesdifferensiering og tilpasset opplæring i skole og bedrift/offentligvirksomhet
  • Oppgavetekster for elever og lærlinger i lys av nytt kompetansebegrep og føringene i fagfornyelsen
  • Tverrfaglige oppgaver i skolehverdagen
Nettsamlinger 09.00 – 12.00: torsdag uke 36 - 9. september, uke 39 – 30. september, uke 43 – 28. oktober.

2. Yrkesdidaktisk utviklingsarbeid, praktisk og systematisk videreutvikling av yrkesopplæringen i tråd med Fagfornyelsen
 • Vurdering av kvalitet på opplæringen i skole/bedrift/offentlig virksomhet
 • Systematisk videreutvikling av yrkesopplæringen på egen arbeidsplass
 • Nettverksbygging og samarbeid mellom skole og bedrift/offentlig virksomhet
 • Årsplanlegging for tilpasset opplæring i yrkesfag
 • SØT-analyse (situasjonen i dag, ønsket situasjon, tiltak)
Nettsamlinger: uke 37 – 16. september, uke 40 – 7. oktober, uke 44. - 4. november

3. Vurdering av helhetlig yrkeskompetanse i tråd med fagfornyelsen
 • Vurdering av kvalitet på faglig arbeid
 • Vurdering av helhetlig yrkeskompetanse i skole og bedrift/offentlig virksomhet for læring
 • Sluttvurdering – eksamen og fag-/svenneprøve
Nettsamlinger: uke 38, 23. september, uke 43 – 26. oktober, uke 46. - 18. november

Påmelding til kurs ved Høyskolen for yrkesfag kan sendes som digitale dokumenter til Høyskolen for yrkesfag: soknad(a)hfy.no, eller med vanlig postgang til:
Høyskolen for yrkesfag AS, Studievegen 7, 2815 Gjøvik. Merk forsendelsen med «Kurs».
Pris per kurs: kr 3.800,00 eks. mva. Hvis du har spørsmål, ta kontakt på firmapost(a)hfy.no