.

.

Kurs:
Personlig utvikling i
et arbeidsliv i endring.

Høyskolen for yrkesfag tilbyr kurs til arbeidssøkere, studenter, fagarbeidere og arbeidstakere, ledere i ulike arbeidsplasser og organisasjoner, som ønsker å utvikle og bli beviste på individuell karrierekapital, og hvordan dette kan nyttiggjøres i et arbeidsliv i endring. Kurset er tilrettelagt med praktiske øvelser og utprøving mellom samlingene.

Nettkurs
Kurset har fire ulike temaer som hvert varer i tre timer. Foreløpig har vi lagt ut to kurs, og du kan velge om du ønsker å delta på et eller begge kursene høsten 2021.

Påmelding til kurs ved Høyskolen for yrkesfag kan sendes som digitale dokumenter til Høyskolen for yrkesfag: soknad(a)hfy.no, eller med vanlig postgang til:

Høyskolen for yrkesfag AS, Studievegen 7, 2815 Gjøvik. Merk forsendelsen med «Kurs».

Pris per kurs: kr 3.800,00 eks. mva.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt på firmapost(a)hfy.no