Automatisering i byggebransjen?

«Bygdin» skal stimulere til nytenking

Det nye nettverket Bygdin skal stimulere til samarbeid, nytenking og etablering av forsknings- og innovasjonsprosjekter i bygg- og anleggsnæringen. Forsker Martin Bredeli i SINTEF Raufoss Manufacturing var med på oppstartsamlingen og snakket blant annet om muligheter for automatisering i byggebransjen.

https://www.sintef.no/siste-nytt/automatisering-i-byggebransjen/