Kompetanse som konkurransefortrinn

Veien til en kompetansedrevet næring

Kompetent prosjektstyring i prosjektene er en forutsetning for å sikre at et byggeprosjekt når sine forretningsmessige mål og får fornøyde brukere. Det finnes mye god kompetanse i bransjen, men den blir ikke alltid brukt og evaluert på riktig måte for å nå prosjektets mål.

En av årsakene er at byggherrer, prosjekteiere og andre oppdragsgivere ikke alltid selv har den nødvendige kompetanse til å identifisere prosjektets kompetansebehov, og til å skaffe og involvere kompetente medarbei­dere og leverandører på riktig måte og til riktig tid.

Det er det første av Bygg21s tre råd i rapporten som handler om hvordan kompetanse kan bli et enda større konkurransefortrinn også i byggebransjen.

Les hele rapporten her