Endelig i gang!

Foto: Trude Dale

20 studenter er blitt «historiske» – de er første kull på Høgskolen for yrkesfag. Jonas Sjuve er en av dem.

– Dette har jeg ventet på!

Jonas Sjuve er fornøyd. Nå er han i gang. Som en av 20 studenter har han fått plass på det nye bachelorstudiet i byggeplassledelse. Med full jobb som prosjektleder i ISS blir det to og et halvt arbeidsomme år som venter ham, men det skremmer ikke.

– Da jeg gikk på fagskolen, på linja for forvaltning, drift og vedlikehold, spøkte jeg med at det ville bli deilig å få fritida tilbake. Og nå er jeg i gang igjen! Det er klart det er en solid belastning. Men både på jobben og hjemme er det stor forståelse for situasjonen, det er kjempeviktig, sier Jonas.

Jonas Sjuve bor i Tønsberg, er 33 år, gift og har to barn på fem og ti år. Bacheloren i byggeplassledelse er et deltidsstudium med samlinger, normert studietid er fem år. Men fordi Jonas kan dokumentere ulike ferdigheter, dels i form av realkompetanse, dels i form av studiepoeng fra fagskoleutdanningen, vil han være ferdig allerede om to og et halvt år. En bachelorutdanning på en «tradisjonell» høyskole tar tre år – vel å merke på full tid.

– Forskjellen fra fagskolen? Det er litt tidlig å si, vi er stadig i startfasen. Men flere av de ansatte kjenner jeg fra mitt opphold på Fagskolen Innlandet, så dette er et opplegg som skal utvikles og forbedres. Undervisningen skal være forskningsbasert, det er jo nytt. Og vi er bl.a. forespeilet prosjektarbeid som kan knyttes til våre egne arbeidsplasser, sier Jonas.

Han trives godt i jobben som prosjektleder, for tiden arbeider han med et nytt forskningssenter og hovedkontor for Jotun-konsernet i Sandefjord. Men en bachelorutdanning vil gi ham nye muligheter og nye kunnskaper.

– Jeg håper å lære mer om både ledelse og prosjektøkonomi – og mye annet. Å være leder på en byggeplass er krevende. Folk fra ulike land og kulturer, med ulik fagbakgrunn, skal få en felles oppfatning av arbeidsoppgavene slik at vi kan dra i samme retning, sier Jonas.

Foto: Trude Dale

Jonas Sjuve er sulten på å lære mer om byggeplassledelse og prosjektøkonomi. Foto: Trude Dale

Allerede har han kunnet lære av medstudentenes erfaringer. De 20 har ulike typer bakgrunn, her er både eiendomsforvaltere, maskinførere, tomteoppmålere, driftsledere m.m.

De fleste har full jobb ved siden av studiene. I tillegg til hjemmestudiene møtes de 20 også fysisk: Seks ganger i året har de felles samlinger på Gjøvik, den nye høyskolen har lokaler i nabobygget til Fagskolen Innlandet. Samlingene varer i tre dager.