Ny rektor ved Høyskolen for yrkesfag

Inge Myklebust

Inge Myklebust er ansatt som ny rektor og daglig leder på Høyskolen for yrkesfag AS. Han kommer fra stillingen som fylkesopplæringssjef i Oppland fylkeskommune.

Høyskolen for yrkesfag AS ble etablert i 2015 for å kunne tilby yrkesrettet utdanning på bachelornivå, og høsten 2019 startet det første kullet studenter på studiet i byggeplassledelse. Høyskolen planlegger rask vekst og vil i nær framtid søke om godkjenning av flere studier.

Inge Myklebust begynner 1. februar og vil bidra til å sikre den planlagte utviklingen av høyskolen. Med sin bakgrunn i fylkeskommunen har Myklebust nær kjennskap til prosessen med etableringen av høyskolen.

Høyskolen for yrkesfag skal i samarbeid med arbeidslivet utvikle og tilby praksisnære og arbeidslivsrelevante studier. En rekke bedrifter og bransjer har etterspurt fagutdanning på bachelornivå, og den nye høyskolen satser på en utdanning som kan gjennomføres av studenter mens de samtidig er i arbeid.