Høyskolen for yrkesfag tilbyr kurs våren 2021

Høyskolen for yrkesfag tilbyr flere kursserier vårsemesteret 2021. Under forutsetning av godkjenning fra NOKUT, vil kursene kunne bygges videre på med studiepoeng fra høsten 2021.

Vi tilbyr to kurs innenfor kursrekken Personlig utvikling i et arbeidsliv i endring og tre kurs innen kursrekken Fagfornyelsen i praksis.

Last ned kursbeskrivelse med datoer for samlinger.

Kursene koster 3 800,- eks. MVA pr deltaker. For mer informasjon og påmelding – send e-post til soknad@hfy.no