Nye studier under planlegging

Høyskolen for yrkesfag planlegger oppstart av fem nye studier fra august 2021. Oppstart av de nye studiene forutsetter godkjenning fra NOKUT.

Høyskolen for yrkesfag har utarbeidet studieplaner for fem nye bachelorstudier som planlegges igangsatt fra august 2021. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har som oppgave å vurdere søknader om opprettelse av nye studietilbud. Vi planlegger ut fra at vi får snarlig godkjenning om igangsettelse, og er klare for å ta imot søknader om opptak så snart godkjenningen foreligger. De fem studiene er:

  • Bachelor i ledelse av eiendomsforvaltning
  • Bachelor i ledelse av bygging og forvaltning av vann og avløp
  • Bachelor i ledelse av eiendomstakst
  • Bachelor i ledelse av tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner
  • Bærekraftig utvikling i yrkesfag

Alle studier planlegges som både heltids- og deltidsstudier, slik at det er mulig å kombinere jobb og studier. For søkere som har fullført en fagskolegrad i disse fagene, kan det gis godkjenning av inntil 90 studiepoeng.

Ta kontakt med oss på firmapost@hfy.no for mer informasjon eller for å sette deg på interesseliste!