Bachelor i byggeplassledelse med studiested Porsgrunn

I samarbeid med Fagskolen Vestfold og Telemark planlegger Høyskolen for yrkesfag oppstart av bachelor i byggeplassledelse med studiested Porsgrunn.

Under forutsetning av tilstrekkelig antall studenter, vil det startes en nettstøttet deltidsklasse som vil ha de fysiske samlingene i Fagskolen Vestfold og Telemark sine lokaler i Porsgrunn. Studiet vil organiseres som et innfasingsløp, og forutsetter bestått toårig teknisk fagskole på bygg- eller anleggslinje. Søknadskjema for opptak sendes til HØFY på soknad@hfy.no.

For mer informasjon om bachelor i byggeplassledelse med studiested Porsgrunn, og for å melde deg på vårt informasjonswebinar den 25. mars klokken 20.00, se https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/nyheter/bachelor-i-byggeplassledelse