KONSULENT/RÅDGIVER – Høyskolen for yrkesfag AS

Høyskolen for yrkesfag as (HØFY) er en relativt ny høyskole. Den er eid av Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet fylkeskommune.

Gjennom dagens bachelor i byggeplassledelse gir vi byggebransjen kvalifisert og etterspurt kompetanse, og det jobbes intensivt med å utvikle studietilbud innenfor flere andre fagområder med fokus på faglig, flerkulturell og tverrfaglig kompetanse i et stadig mer sammensatt arbeidsmarked.

HØFY kombinerer opplæringsaktivitet med et målrettet og nyttig forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid og vil gjennom et godt læringsmiljø, et godt studentmiljø, gode lærere med høy kompetanse og gode og egnede skolelokaler på Gjøvik utvikle en attraktiv og god utdanningsinstitusjon. Vi vil tilby studier med innhold og omfang som er etterspurt i arbeidslivet, og som har en form og en organisering som også gjør det mulig å kombinere deltagelse med å være i jobb. Skolen tar inn nye studenter helt frem til studiestart.

Skolen har som målsetting å oppnå en best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Nå søker vi etter en KONSULENT/RÅDGIVER.

Vi søker etter en person med relevant realkompetanse, og som blant annet kan:

Vi søker deg som
  • Utføre merkantile støttefunksjoner fra de mest trivielle til det mer avanserte

  • Utvikle og vedlikeholde et driftssikkert og godt KS-system

  • Bygge opp, vedlikeholde og drifte et velfungerende skoleadministrativt system

  • Bidra i kurs- og studieadministrasjonen

  • Utarbeide og presentere relevant statistikk

  • Kommunisere med og rapportere til sentrale myndigheter og andre oppdragsgivere og samarbeidspartnere

  • Støtte og veilede lærere

  • Støtte og veilede studentene
Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende og innholdsrik jobb. Den som blir ansatt vil få sjanse til å utvikle og forme sin egen arbeidshverdag og vil kunne være med å påvirke skolens spennende utvikling sammen med mange høyt kvalifiserte medarbeidere. Innholdet i stillingen krever gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Lønnsfastsetting etter avtale.

Arbeidssted: Campus Kallerud på Gjøvik

Søknad med CV kan sendes til rektor Inge Myklebust, epost: inge.myklebust@hfy.no

Søknadsfrist: Fredag 24. juli 2020

Har du spørsmål vedr. stillingen kan du ringe tlf. 90894270

Send oss en søknad!

Arbeidssted: Campus Kallerud på Gjøvik

Søknad med CV kan sendes til rektor Inge Myklebust, epost: inge.myklebust@hfy.no

Søknadsfrist: Fredag 24. juli 2020

Har du spørsmål vedr. stillingen kan du ringe tlf. 90894270