. .

.

Kontaktpunkter:

Adresse: Studievegen 7, 2815 Gjøvik
E-mail: firmapost(a)hfy.no
Org. nr.: 916 829 329

. Høyskolen for yrkesfag, illustrasjonsfoto

Ledelsen

Rektor og daglig leder Inge Myklebust, portrettfoto

Rektor Inge Myklebust
Daglig leder
inge.myklebust(a)hfy.no
+47 908 94 270

Inge Myklebust har utdanning i økonomi, pedagogikk og organisasjon- og ledelse. Han har master i Utdanningsledelse ved Høgskulen på Vestlandet og 25 års ledererfaring. Han har jobbet som: Leder og rektor ved Eid vidaregåande skule, som økonomisjef i Statens Vegvesen region øst og som fylkesopplæringssjef i Oppland fylkeskommune.

Professor Grete Haaland, portrettfoto

Professor Grete Haaland
Studieleder
grete.haaland(a)hfy.no
+47 954 24 548

Grete Haaland er håndverksmester og yrkesfaglærer og har de siste årene vært leder for kompetansesenteret ved OsloMet. Hun har lang erfaring med utdanningspolittisk arbeid, som fagarbeider, selvstendig næringsvirksomhet, fra videregående opplæring, prøve-nemndsarbeid, og yrkesfaglærerutdanning. Doktorgrad fra Roskilde Universitet i Danmark og bred forsknings-erfaring fra det yrkesfaglige feltet.

Professor Arne Ronny Sannerud, protrettfoto

Professor Arne Ronny Sannerud
Forskningsleder
arne.ronny.sannerud(a)hfy.no
+47 908 21 949

Arne Ronny Sannerud er utdannet rørlegger og yrkesfaglærer. Han har hovedfag i yrkespedagogikk og en doktorgrad innen yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk fra Roskilde Universitet. Han har jobbet med etablering av studier knyttet til betydningen av digitalisering og robotisering og er en engasjert deltaker i ulike nasjonale og internasjonale bedrifts- og utdannings- og forskningsnettverk.

Frede Stenslie, administrasjonsleder ved Høyskolen for yrkesfag

Sivilingeniør Frede A. Stenslie
Administrasjonsleder
frede.stenslie(a)hfy.no
+47 997 90 504

Frede A. Stenslie har tidligere jobbet med administrasjon og systemarbeid innenfor videregående opplæring i Oppland fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune. Han har master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi fra NTNU.

Lærerne

Trond Bjørge, portrettfoto

Siviløkonom Trond Bjørge
Høyskolelektor
trond.bjorge(a)hfy.no
+47 911 75 244

Trond Bjørge er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har også handelslærereksamen og praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Bergen. De siste seks årene har han vært lærer ved Fagskolen Innlandet og høyskolelektor ved Høyskolen for yrkesfag. Han har også vært prosjektleder i utvikling av HØFY.

Roger Drange, portrettfoto

Yrkespedagog Roger Drange
Høyskolelektor

roger.drange(a)hfy.no
+47 926 63 379

Roger Drange er høyskolelektor, yrkespedagog og tømrermester. Han er utdannet yrkesfaglærer og norsklærer ved OsloMet og har Master i Yrkespedagogikk. Han har takstmann-utdanning og 25 års erfaring fra bygge-bransjen. Han har vært yrkesfaglærer i 10 år og utøvende takstmann siden 2015. Han har jobbet som høyskolelektor de siste årene ved OsloMet og nå ved Høyskolen for yrkesfag.

Tommy Edvardsen Hvidtsten, protrettfoto

Stipendiat Tommy Edvardsen Hvidsten
Høyskolelektor
+47 310 07 329

Tommy E. Hvidsten er stipendiat ved HØFY og skal drive veiledning ved høgskolen samtidig som han gjennomfører sitt phd-arbeid. Han er elektriker og automatiserings-ingeniør, og har lang og variert fartstid fra yrkesutdanning i skole og industri. Ved siden av stipendiatstillingen er han pedagogisk leder ved Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg.

Aina Maria Kristiansen, portrettfoto

Yrkespedagog Aina Maria Kristiansen
Høyskolelektor
aina.kristiansen(a)hfy.no
+47 917 28 341

Aina Maria Kristiansen er fagarbeider, yrkesfaglærer, spesial-pedagog og har master i yrkespedagogikk og karriereveiledning. Hun har erfaring som rådgiver i videregående opplæring og har arbeidet med oppdrag ved Kompetanse-senteret for yrkesfag ved OsloMet innenfor veiledningspedagogikk, innovasjon og læringsledelse.

Arne Roar Lier, portrettfoto

Førsteamanuensis Arne Roar Lier
arne.roar.lier(a)hfy.no
+47 918 36 733

Arne Roar Lier er Industrimekaniker og automasjonsmekaniker, yrkesfaglærer og førsteamanuensis i yrkes-pedagogikk med fokus på læring og opplæring i bedrifter. Forskning på VR og AR som læremidler har vært sentralt. Han har doktorgrad fra Roskilde Universitet i Danmark og bred erfaring knyttet til opplæringstiltak i privat og offentlig sektor.

Håvard Lund, portrettfoto

Stipendiat Håvard Lund
Høyskolelektor
havard.lund(a)hfy.no
+47 414 75 505

Håvard Lund er Cand.philol fra Universitetet i Oslo, hovedfag i idéhistorie, mellomfag statsvitenskap og grunnfag historie. Han har lang erfaring som journalist og rådgiver, og fra undervisning og informasjonsarbeid ved Fagskolen Innlandet. Han er i sitt stipendiat tilknyttet doktorgradsprogram ved OsloMet som handler om retorikk. Han analyserer synet på fagskoleutdanning, slik det kommer til uttrykk i offentlige rapporter om utdanning i Norge.

Atle Solbakken, portrettfoto

Byggingeniør Atle Solbakken
Høyskolelektor
atle.solbakken(a)hfy.no
+47 468 99 675

Atle Solbakken er utdannet byggingeniør, med tilleggsutdanning i BIM og Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag. Han har mange års erfaring som bygg- og anleggsingeniør ved Norconsult og Oppland Bygg Consult. Han hadde ansvar for utvikling av den første studieplanen i Byggeplassledelse ved HØFY

Frank Jørgen Vangen, portrettfoto

Stipendiat Frank Jørgen Vangen
Høyskolelektor
+47 958 12 313

Frank Jørgen Vangen er utdannet gjennom postfagskolen og er siviløkonom fra BI. Han har master i yrkespedagogikk og lang erfaring som yrkesfaglærer og leder ved Fagskolen Innlandet. Han er i sitt stipendiat tilknyttet Universitetet i Roskilde. Tema for ph.d.-arbeidet er læring i høyere yrkesfaglig utdanning, og hvordan en kan utvikle utdanning i tråd med arbeidslivets kompetansebehov i møtet med industri 4.0.

Portrettfoto er ikke tilgjengelig

IKT-konsulent Einar Wedøe
einar.wedoe(a)hfy.no
+47 954 97 280

IKT-konsulent Einar Wedøes historie