Ledelsen

Rektor og daglig leder Inge Myklebust, portrettfoto

Inge Myklebust
Rektor og daglig leder
inge.myklebust(a)hfy.no
+47 908 94 270

Inge Myklebust har utdanning i økonomi, pedagogikk og organisasjon- og ledelse. Han har master i Utdanningsledelse ved Høgskulen på Vestlandet og 25 års ledererfaring. Han har jobbet som: Leder og rektor ved Eid vidaregåande skule, som økonomisjef i Statens Vegvesen region øst og som fylkesopplæringssjef i Oppland fylkeskommune.

Professor Grete Haaland, portrettfoto

Grete Haaland
Studieleder og professor
grete.haaland(a)hfy.no
+47 954 24 548

Grete Haaland er håndverksmester og yrkesfaglærer og har de siste årene vært leder for kompetansesenteret ved OsloMet. Hun har lang erfaring med utdanningspolittisk arbeid, som fagarbeider, selvstendig næringsvirksomhet, fra videregående opplæring, prøve-nemndsarbeid, og yrkesfaglærerutdanning. Doktorgrad fra Roskilde Universitet i Danmark og bred forsknings-erfaring fra det yrkesfaglige feltet.

Professor Arne Ronny Sannerud, protrettfoto

Arne Ronny Sannerud
Forskningsleder og professor
arne.ronny.sannerud(a)hfy.no
+47 908 21 949

Arne Ronny Sannerud er utdannet rørlegger og yrkesfaglærer. Han har hovedfag i yrkespedagogikk og en doktorgrad innen yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk fra Roskilde Universitet. Han har jobbet med etablering av studier knyttet til betydningen av digitalisering og robotisering og er en engasjert deltaker i ulike nasjonale og internasjonale bedrifts- og utdannings- og forskningsnettverk.

Frede Stenslie, administrasjonsleder ved Høyskolen for yrkesfag

Frede A. Stenslie
Administrasjonsleder
frede.stenslie(a)hfy.no
+47 997 90 504

Frede A. Stenslie har tidligere jobbet med administrasjon og systemarbeid innenfor videregående opplæring i Oppland fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune. Han har master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi fra NTNU.

Lærerne

Trond Bjørge, portrettfoto

Trond Bjørge
Høyskolelektor og siviløkonom
trond.bjorge(a)hfy.no
+47 911 75 244

Trond Bjørge er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har også handelslærereksamen og praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Bergen. De siste seks årene har han vært lærer ved Fagskolen Innlandet og høyskolelektor ved Høyskolen for yrkesfag. Han har også vært prosjektleder i utvikling av HØFY.

Roger Drange, portrettfoto

Roger Drange
Høyskolelektor og yrkespedagog
roger.drange(a)hfy.no
+47 926 63 379

Roger Drange er høyskolelektor, yrkespedagog og tømrermester. Han er utdannet yrkesfaglærer og norsklærer ved OsloMet og har Master i Yrkespedagogikk. Han har takstmann-utdanning og 25 års erfaring fra bygge-bransjen. Han har vært yrkesfaglærer i 10 år og utøvende takstmann siden 2015. Han har jobbet som høyskolelektor de siste årene ved OsloMet og nå ved Høyskolen for yrkesfag.

Portrett av Marit Engum Hansen

Marit Engum Hansen
Førstelektor og yrkespedagog
marengum(a)gmail.com
+47 481 21 114

Marit Engum Hansen er norsk- og yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag og har utdanning i utviklingsledelse og master i yrkespedagogikk. Hun har vært selvstendig næringsdrivende, og har erfaring fra avdelingsledelse, utviklingsledelse i videregående opplæring og fagskole. På Oslomet ved Kompetansesenter for yrkesfag arbeidet hun med etablering av en rekke studier.

Tommy Edvardsen Hvidtsten, protrettfoto

Tommy Edvardsen Hvidsten
Høyskolelektor og stipendiat
+47 310 07 329

Tommy E. Hvidsten er stipendiat ved HØFY og skal drive veiledning ved høgskolen samtidig som han gjennomfører sitt phd-arbeid. Han er elektriker og automatiserings-ingeniør, og har lang og variert fartstid fra yrkesutdanning i skole og industri. Ved siden av stipendiatstillingen er han pedagogisk leder ved Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg.

Arne Roar Lier, portrettfoto

Arne Roar Lier
Førsteamanuensis
arne.roar.lier(a)hfy.no
+47 918 36 733

Arne Roar Lier er Industrimekaniker og automasjonsmekaniker, yrkesfaglærer og førsteamanuensis i yrkes-pedagogikk med fokus på læring og opplæring i bedrifter. Forskning på VR og AR som læremidler har vært sentralt. Han har doktorgrad fra Roskilde Universitet i Danmark og bred erfaring knyttet til opplæringstiltak i privat og offentlig sektor.

Håvard Lund, portrettfoto

Håvard Lund
Høyskolelektor og stipendiat
havard.lund(a)hfy.no
+47 414 75 505

Håvard Lund er Cand.philol fra Universitetet i Oslo, hovedfag i idéhistorie, mellomfag statsvitenskap og grunnfag historie. Han har lang erfaring som journalist og rådgiver, og fra undervisning og informasjonsarbeid ved Fagskolen Innlandet. Han er i sitt stipendiat tilknyttet doktorgradsprogram ved OsloMet som handler om retorikk. Han analyserer synet på fagskoleutdanning, slik det kommer til uttrykk i offentlige rapporter om utdanning i Norge.

Atle Solbakken, portrettfoto

Atle Solbakken
Høyskolelektor og bygningsingeniør
atle.solbakken(a)hfy.no
+47 468 99 675

Atle Solbakken er utdannet byggingeniør, med tilleggsutdanning i BIM og Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag. Han har mange års erfaring som bygg- og anleggsingeniør ved Norconsult og Oppland Bygg Consult. Han hadde ansvar for utvikling av den første studieplanen i Byggeplassledelse ved HØFY

Frank Jørgen Vangen, portrettfoto

Frank Jørgen Vangen
Høyskolelektor og stipendiat
+47 958 12 313

Frank Jørgen Vangen er utdannet gjennom postfagskolen og er siviløkonom fra BI. Han har master i yrkespedagogikk og lang erfaring som yrkesfaglærer og leder ved Fagskolen Innlandet. Han er i sitt stipendiat tilknyttet Universitetet i Roskilde. Tema for ph.d.-arbeidet er læring i høyere yrkesfaglig utdanning, og hvordan en kan utvikle utdanning i tråd med arbeidslivets kompetansebehov i møtet med industri 4.0.

Portrettfoto er ikke tilgjengelig

Einar Wedøe
IKT-konsulent
einar.wedoe(a)hfy.no
+47 954 97 280