.

. .
Dobbelt tunnelløp, veibygging, Høyskolen for yrkesfag

Høyskolen for yrkesfag AS ble stiftet i 2015, og eies av seks fylkeskommuner. Høyskolen skal tilby arbeidslivet praksisbasert kompetanse. I første omgang gjennom et bachelorstudie i byggeplassledelse.

De to hovedgrunnene til at fylkeskommunene ønsket denne utdanningen etablert, var behovene for:

  1. Erfaringsbasert utdanning
    • Byggenæringen etterspør en mer praktisk og erfaringsbasert utdanning som i større grad enn i dag kan kombinere det teoretiske med en praktisk tilnærming som kan sikre færre feil i overgangen mellom den prosjekterende og den utførende delen av en byggeprosess.
  2. Styrket rekruttering
    • Styrke rekrutteringen til yrkesfagutdanningen i de videregående skolene ved at foreldre og elever ser at det er en reell karrierevei også innen yrkesfagene.

Byggeplassleder som følger opp arbeidet på byggeplassen, illustrasjonsfoto.

Bedre samspill på byggeplassen

Byggebransjen har betydelige utfordringer. Det er mangel på ansatte med yrkesfagutdanning samtidig som det er en stor andel fremmedspråklige ansatte og et stort innslag av underleverandører.

Det ovenstående er medvirkende årsaker til at det fortsatt gjøres for mange feil i utøvelsen av yrkene. Det fører også til for mange personskader på byggeplassen, noe som koster samfunnet dyrt på alle vis.

En måte å bedre situasjonen på er å sørge for bedre samspill på byggeplassen gjennom tydeligere ledelse og åpning for større grad av autonomi og involvering av hver enkelt medarbeider.

Bachelorstudiet i byggeplassledelse legger derfor stor vekt på kommunikasjon og aksept av at medarbeiderne er forskjellige, samtidig som det legges stor vekt på å gi studentene praktiske ledelsesverktøy som er forankret i moderne ledelsesfilosofi. Studiet vil sikre at studentene omsetter teorien til praksis.

“Selv mindre byggeprosjekter krever høyere grad av innovasjon og bedre prosjektering enn før. Nye materialer, nye forskrifter og miljømessige og tekniske krav gjør at entreprenører må omfavne teknologi for å lykkes.”
Tom-Erik von Krogh-Martinsen, Daglig leder i CHECKD