.

.

Koronatiltak

Stop pandemien

Regjeringen innførte fra natt til torsdag 9.desember 2021 nye nasjonale smitteverntiltak. For HØFY betyr dette at all undervisning vil foregå digitalt til og med uke 4 i 2022. Berørte studenter får nærmere informasjon. Ansatte anbefales å benytte hjemmekontor. Les mer på regjeringen.no

HØFYs smittevernveileder skoleåret 2021-2022

Alle har et ansvar for å bidra til å redusere risikoen for smittespredning. Husk å ha god håndhygiene, og følg de nasjonale myndigheters smittevernråd og eventuelle lokale restriksjoner. Ikke møt i høyskolens lokaler hvis du er syk. Kontakt kommunen din for testing. Se ellers Folkehelseinstituttets oppdaterte informasjon og råd om koronaviruset.