Nettbaserte kurs

Kompetanse Norge og Diku bevilget nylig 100 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Kursene tilbys uten studieavgift til ledige og permitterte. Alle kurs er nettbasert og har tre timers nettundervisning en til to ganger i uka over fire til åtte uker.

Her finner du mer informasjon om Tilskudd til nettbasert utdanningstilbud

Følgende kurs fra Høyskolen for yrkesfag har fått støtte:

  • Lederskapets psykologi

  • Lederens personalansvar

  • Ledelse og konflikthåndtering

  • Operativ ledelse

  • Byggkalkyler og budsjett

  • Bygg og bruk av dataverktøy

  • Kontraktsjus – Innføring i standardkontrakter

  • Kontraktsjus – Kontraktsendringer

Les mer om våre kurs

Veien videre for deg med yrkesfag

Høyskolen for yrkesfag åpner nye muligheter for deg med en yrkesfagutdanning. Nå kan du velge å ta en bachelor innenfor ditt fagfelt!

Kontakt oss