Gratis utdanning for permitterte og arbeidsledige

Nå kan du benytte den ledige tiden på å gjøre deg mer attraktiv for arbeidslivet, enten du skal tilbake til din nåværende arbeidsgiver eller inn i en ny jobb.

Den 22. april åpnet regjeringen for at permitterte og ledige kan ta utdanning mens de mottar dagpenger. Denne ordningen er godkjent frem til 31.12.2020. Høyskolen for yrkesfag AS har fått bevilget midler fra staten for å tilby gratis utdanning for permitterte og arbeidsledige og du kan velge mellom åtte kurs ved høyskolen som gir deg ny og formell kompetanse. Alle emnene er relevante innenfor bygge- og anleggsnæringen, og noen av kursene er relevante for de fleste bransjer og yrker.

Høyskolen for yrkesfag AS har fått bevilget midler fra staten for å tilby gratis utdanning for permitterte og arbeidsledige og du kan velge mellom åtte kurs ved høyskolen som gir deg ny og formell kompetanse. Alle emnene er relevante innenfor bygge- og anleggsnæringen, og noen av kursene er relevante for de fleste bransjer og yrker. Høyskolen for yrkesfag AS vil ikke kreve studieavgift.

Har du spørsmål om emnene eller nettstudier hos oss? Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt med oss på telefon 911 75 244, Trond, 468 99 675, Atle, eller 908 94 270, Inge. Alternativt kan du ta kontakt via firmapost@hfy.no.

Søknadsfrist 31. juli 2020.

Hvem kan benytte seg av tilbudet? Alle som er registrert som permittert/arbeidsledig hos NAV og kan bekrefte dette med dokumentasjon, kan benytte seg av tilbudet.

Lederskapets psykologi

Kurset det søkes om støtte til er forankret i studiet Bachelor i byggeplassledelse ved Høyskolen for yrkesfag AS. To av emnene i dette studiet er henholdsvis Ledelse, kommunikasjon og organisering og Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus. Dette kurset er forankret i emnet Ledelse, kommunikasjon og organisering.

Beskrivelse

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i hvordan man kan motivere ansatte på en god og effektiv måte gjennom bruk av enkle prinsipper for motivasjon og samarbeid forankret i anerkjente psykologisk teori.

Kurset tar for seg både teoretiske og praktiske aspekter ved ledelse. Med ulike perspektiver forankret i den psykologiske forskningslitteraturen gir kurset inngående kunnskap om problemstillinger som er relevante i arbeidslivet med spesielt fokus på utfordringene for mellomledere og effektene dette har på både ledere, ansatte og organisasjoner. Målet er at deltakerne skal kunne bruke en atferdsanalytisk tilnærming i praktiske situasjoner i organisasjoner.

OBM står for Organizational Behavior Management og viser på en pedagogisk måte hvordan moderne psykologisk kunnskap kan brukes i ledelse og organisasjonsendring. OBM – Ledarskapets psykologi (Andersson og Klintrot, 2013) gir teori og konkrete praktiske verktøy for endring. Det er folks atferd som påvirker utfallet. Kurset lærer viktigheten av konsekvenser og forklarer hvorfor ansatte gjør det de gjør. Konsekvensledelse gir verktøyene som trengs for å gjennomføre reell endring gjennom atferd.

Kommentarer til utdanningstilbudet

Kurset har fokus på mellomlederen og dennes utfordringer mellom en leder høyere i organisasjonen og de ansatte som skal utføre oppdraget eller arbeidet; litt som å være «mellom barken og veden».

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

 

Fagområde: Ledelse

 

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

Lederens personalansvar og oppgaver

Kurset det søkes om støtte til er forankret i studiet Bachelor i byggeplassledelse ved Høyskolen for yrkesfag AS. To av emnene i dette studiet er henholdsvis Ledelse, kommunikasjon og organisering og Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus. Dette kurset er forankret i emnet Ledelse, kommunikasjon og organisering. Studiet som kurset er forankret i, er etablert etter anbefaling fra byggenæringen og er mer praksisnært og operativt enn det som er vanlig i høyere utdanning. Det finnes ikke et tilsvarende studium på bachelornivå ved andre norske høyskoler og universitet.

Kurset skal gi basiskunnskap om personalansvar, arbeidsmiljø, økonomi/budsjett, ansettelse, oppsigelse, 3 parts-samarbeid og menneskesyn (være en leder, ikke en sjef).

Kommentarer til utdanningstilbudet

Målgruppe: Leder/mellomleder i små og mellomstore bedrifter, samt de som ønsker å bli leder eller mellomleder, i alle bransjer.

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

 

Fagområde: Ledelse

 

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

Byggeprosjektøkonomi – Byggkalkyler og budsjett

Kurset det søkes om støtte til er forankret i studiet Bachelor i byggeplassledelse ved Høyskolen for yrkesfag AS. To av emnene i dette studiet er henholdsvis Ledelse, kommunikasjon og organisering og Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus. Dette kurset er forankret i emnet Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus.

Beskrivelse

Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om oppbygging av budsjetter, kalkyler og beskrivelser etter NS 3420, NS 3450 og NS 3451. Studenten får god kjennskap til entrepriseformer, kontraktsformer og standard kontraktsbestemmelser som benyttes i byggekontrakter.

Kurset gir god kunnskap om aktuelle metoder for utarbeidelse av ulike typer byggkalkyler, herunder prising av anbud/tilbud, kalkulasjon av timeforbruk, innkjøpte tjenester og totale byggekostnader. Studenten får god innsikt og forståelse for beste praksis i byggenæringen mht. økonomisk gjennomføring av byggeprosjekter.

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

 

Fagområde: Ledelse

 

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

Byggeprosjektøkonomi – Innføring i digitale beskrivelses- og kalkulasjonsverktøy

Kurset det søkes om støtte til er forankret i studiet Bachelor i byggeplassledelse ved Høyskolen for yrkesfag AS. To av emnene i dette studiet er henholdsvis Ledelse, kommunikasjon og organisering og Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus. Dette kurset er forankret i emnet Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus.

Beskrivelse

Innføring i digitale beskrivelses- og kalkulasjonsverktøy. Studenten får god kunnskap om aktuelle metoder for utarbeidelse av ulike typer byggkalkyler, herunder prising av anbud/tilbud, kalkulasjon av timeforbruk, innkjøpte tjenester og totale byggekostnader. Studenten kan etter kurset anvende og bruke aktuelle dataverktøy og metoder som benyttes i innen byggenæringen, herunder nyere metoder og verktøy som er i ferd med å innarbeides og bli utbredt.

Kommentarer til utdanningstilbudet

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

 

Fagområde: Ledelse

 

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

Kontraktsjus – Innføring i standardkontrakter samt tolkningen av disse

Kurset det søkes om støtte til er forankret i studiet Bachelor i byggeplassledelse ved Høyskolen for yrkesfag AS. To av emnene i dette studiet er henholdsvis Ledelse, kommunikasjon og organisering og Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus. Dette kurset er forankret i emnet Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus.

Beskrivelse

Innføring i NS 8405, 8406, 8407 og samspillskontrakter samt entrepriseformer. Studenten får god kjennskap til entrepriseformer, kontraktsformer og standard kontraktsbestemmelser som benyttes i byggekontrakter.

Kommentarer til utdanningstilbudet

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

 

Fagområde: Ledelse

 

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

Kontraktsjus – Kontraktsendringer og tillegg

Kurset det søkes om støtte til er forankret i studiet Bachelor i byggeplassledelse ved Høyskolen for yrkesfag AS. To av emnene i dette studiet er henholdsvis Ledelse, kommunikasjon og organisering og Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus. Dette kurset er forankret i emnet Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus.

Beskrivelse

Innføring i håndtering av kontraktsendringer og tillegg etter NS 8405, 8406, 8407 og samspillkontrakter. Studenten får god kjennskap til avtalerett og andre lovbestemmelser som har betydning for forståelse og tolkning av ulike typer byggekontrakter. Studenten kan etter kurset dokumentere, begrunne (juridisk og økonomisk) og forhandle kontraktstillegg. Studenten kan iverksette forhåndsregler og tiltak for å unngå tids- og kostnadsoverskridelser når uventede hendelser oppstår i gjennomføringen av et byggeprosjekt.

Kommentarer til utdanningstilbudet

Målgruppe: Leder/mellomleder i små og mellomstore bedrifter, samt de som ønsker å bli leder eller mellomleder, i alle bransjer

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

 

Fagområde: Ledelse

 

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

Ledelse og konflikthåndtering

Kurset det søkes om støtte til er forankret i studiet Bachelor i byggeplassledelse ved Høyskolen for yrkesfag AS. To av emnene i dette studiet er henholdsvis Ledelse, kommunikasjon og organisering og Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus. Dette kurset er forankret i emnet Ledelse, kommunikasjon og organisering.

Beskrivelse

Studiet skal gi grunnleggende ferdigheter i konflikthåndtering, konstruktivt samarbeid og samarbeid i endring- og utviklingsarbeid, via SØT-modellen (Situasjonen nå, Ønskesituasjonen, Tiltak). Grunnleggende ledelseskompetanse, via SØT-modellen, med vekt på den praktiske hverdagen, begrunnet med ledelsesteori.

Kommentarer til utdanningstilbudet

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

 

Fagområde: Ledelse

 

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

Operativt ledelse

Kurset det søkes om støtte til er forankret i studiet Bachelor i byggeplassledelse ved Høyskolen for yrkesfag AS. To av emnene i dette studiet er henholdsvis Ledelse, kommunikasjon og organisering og Byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus. Dette kurset er forankret i emnet Ledelse, kommunikasjon og organisering.

Beskrivelse

Kurset skal gi basiskunnskap om operativt lederskap på mellomledernivå: om personalansvar, arbeidsmiljø, økonomi/budsjett. Kurset egner seg for leder/mellomleder i små og mellomstore bedrifter, samt de som ønsker å bli leder eller mellomleder i alle bransjer. Kunnskapen kurset gir er viktig for å skape et godt og motiverende arbeidsmiljø.

Kommentarer til utdanningstilbudet

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

 

Fagområde: Ledelse

 

Utdanningsnivå, hvis høyere utdanning: Bachelor Fagområde

Antall timer deltakerne forventes å bruke for å gjennomføre tilbudet tilsvarende: 50

Varighet: 8 nettsamlinger á 3 timer

Oppstart: 04.08.2020

Målgruppen for kursene

Målgruppen for kursene er arbeidstakere som ønsker større innsikt i sin egen lederrolle og de som ønsker å videreutvikle seg til leder/mellomleder. Det er ikke bransjerelatert, men tar utgangspunkt i deltakernes eget ståsted og egen erfaring/kompetanse. Etterspørselen for slik kompetanse er stor i alle bransjer. Spesielt på grunnleggende nivå.

Hvordan utdanningstilbudet skal gjennomføres

Det er planlagt undervisning på nett via Zoom, Teams eller lignende, hvor elevmedvirkning er en viktig del av kurset. Det legges opp til oppgaver mellom hver kursdag som blir gjennomgått og kommentert/veiledet, og progresjonen oppnås ved oppgaver og undervisningsinnhold. Det avsluttes med en samlet slutttest og et refleksjons notat (bestått/ikke bestått). Kursene er på 8 uker med 3 timer undervisning pr uke med maks 30 studenter pr kurs. Det er forutsatt at man følger kursets naturlige framdrift (med oppmøte på nett, deltakelse og oppgaveløsing).

Kort om Høyskolen for yrkesfag og lærerstaben

Høyskolen er relativt nyetablert med fokus på praksisnær utdanning. Det innebærer både god kontakt med yrkeslivet og høyt kvalifiserte lærere som alle har relevant praksis og bakgrunn i forhold til de fagene de underviser i. Høyskolen legger også stor vekt på å trekke studentenes egen erfaring inn i undervisningen. Dette vil også bli aktuelt i alle kursene som tilbys ovenfor.

Undervisningen vil foregå via Microsoft sitt Teams-verktøy.