Bachelor i byggeplassledelse

Utdanningens innhold er utarbeidet i tett samarbeid med arbeidslivet, både ved enkeltbedrifter, hovedsammenslutninger og bransjeorganisasjoner.

  • Arbeidslivet trenger ledere med en helhetsforståelse for byggeprosessen

  • Ledere må ha kompetanse i tverrfaglig og flerkulturelt samarbeid og koordinering på byggeplass

  • Ledere må beherske digitale verktøy som BIM, Excel etc

  • Ledere må ha god forståelse for prosjektstyring, byggeplassøkonomi og kontraktsjus

  • Ledere bør kjenne grunnleggende elementer i Lean-metoden, logistikk, produktivitet og praktiske anvendelsesområder innen byggenæringen

Opptakskrav

Arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. Utdanningen er på heltid med en varighet på tre år og på deltid med en varighet på fem år. Eksamen i byggfag fra tekniske fagskoler kan gi vesentlig tidsmessig avkorting av studiet.

Last ned studieplanen

Tett samarbeid med arbeidslivet

Utdanningens innhold er utarbeidet i tett samarbeid med arbeidslivet, både ved enkeltbedrifter, hovedsammenslutninger og bransjeorganisasjoner.

  • Helhetsforståelse – Viktig å ha ledere som har helhetsforståelse for hele byggeprosessen

  • Tverrfaglig – Ledere må ha kompetanse i tverrfaglig og flerkulturelt samarbeid og koordinering på byggeplass

  • Digitale verktøy – Ledere må beherske digitale verktøy som BIM, Excel etc

  • Bred forståelse – Ledere må ha god forståelse for prosjektsty­ring, byggeplassøkonomi og kontraktsjus

  • Lean-kunnskap – Ledere bør kjenne grunnleggende elemen­ter i Lean-metoden, logistikk, produktivitet og praktiske anvendelsesområder innen byggenæringen

 

Sjekk vår artikkelsamling

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir en god og handlingsorientert mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen i tillegg til bygge- og anleggsleder. Under­visningen er primært en lederutdanning og legger vekt på praktiske verktøy for utøvelse av ledelse på mellomledernivå.

Med sikte på at studiet skal ha aktualitet, arbeider skolen tett med sentrale bransjeorganisasjoner som BNL, EBA og NELFO og ellers med bedrifter i bygg- og anleggsbransjen.

Søk nå!

Veien videre for deg med yrkesfag

Høyskolen for yrkesfag åpner nye muligheter for deg med en yrkesfagutdanning. Nå kan du velge å ta en bachelor innenfor ditt fagfelt!

Kontakt oss