Send søknaden direkte til oss!

Til deg som er interessert i studiet i byggeplassledelse, så kan søke om opptak helt frem til studiestart. Studiet blir tilbudt både som heltids- og deltidsstudium.

Høyskolen for yrkesfag ble startet for sent høsten 2019 til å komme med på Samordna opptak for kommende studieår.

Søknader til studier ved Høyskolen for yrkesfag kan sendes som digitale dokumenter til Høyskolen for yrkesfag: soknad@hfy.no, eller med vanlig postgang til:

Høyskolen for yrkesfag AS, Studievegen 7, 2815 Gjøvik. Merk forsendelsen med «Søknad».

Du finner linken for å laste ned søknadsskjema og nødvendig tilleggsinformasjon ved å klikke på knappen under.

Last ned informasjon og søknadsskjema

 

Opptakskriterier er standard opptakskriterier fra Forskrift om opptak til høgre utdanning.

De aktuelle kriteriene er:

  • Det generelle grunnlaget for opptak til universitet og høgskoler (generell studiekompetanse) skal normalt være at søkeren har vitnemål om bestått norsk treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse

Eller

  • Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Erfaringene bør være på minst fem år.