Send søknaden direkte til oss!

Til deg som er interessert i studiet i byggeplassledelse, kan vi informere om at ordinær søknadsfrist er 15. april 2020. Studiet blir tilbudt både som heltids- og deltidsstudium.

Søknader til studier ved Høyskolen for yrkesfag kan sendes som digitale dokumenter til Høyskolen for yrkesfag: soknad@hfy.no, eller med vanlig postgang til:

Høyskolen for yrkesfag AS, Teknologivegen 12, 2815 Gjøvik. Merk forsendelsen med «Søknad».

Du finner linken for å laste ned søknadsskjema og nødvendig tilleggsinformasjon ved å klikke på knappen under.

Last ned informasjon og søknadsskjema


Opptakskriterier er standard opptakskriterier fra Forskrift om opptak til høgre utdanning.

De aktuelle kriteriene er:

  • Det generelle grunnlaget for opptak til universitet og høgskoler (generell studiekompetanse) skal normalt være at søkeren har vitnemål om bestått norsk treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse

Eller

  • Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Erfaringene bør være på minst fem år.