.


 

Våre studenter utvikler
yrkesfaglig kompetanse
for en bærekraftig verden.

Utforsk studiemulighetene dine!


Bachelor i byggeplassledelse Studiestart i august 2022

Fra 17. januar kan du søke om opptak til bachelor i byggeplassledelse med studiestart i august.


Onsdag 24. november presenterte HØFY-studentene sine bacheloroppgaver for studenter ved Fagskolen Innlandet.


HØFYs første kull med heltidsstudenter leverer sine bacheloroppgaver.

Oppgavene tok for seg byggeplasslederens rolle i ulike entrepriseformer, lean i små byggbedrifter og likestilling i byggebransjen.

Studentene viste fram solide arbeider hvor de har
gått inn i dagsaktuelle problemstillinger, noe
som tydelig engasjerte fagskolestudentene.

Rektor Inge Myklebust og kullkoordinator Arne Roar Lier gratulerte og takket studentene for innsatsen, både med egne arbeider, men også
for deres verdifulle bidrag i videreutviklingen av studiet og høyskolen.

Høyskolen for yrkesfag tilbyr nettkursene:
Fagfornyelsen i praksis
Personlig utvikling i et arbeidsliv i endring

Forskning - og utvikling (FoU)

Høyskolens FoU-arbeid gjøres i samarbeid med samarbeidspartnere i arbeidslivet. På denne måten gjøres forskningsinnsatsen relevant for undervisningen.

Studentene opplever at forskningen trekkes inn undervisningen slik at sammenhengen mellom studiet og FoU-arbeidet tydeliggjøres.