Loading...
Home2020-07-05T16:30:07+02:00

Bachelor i byggeplassledelse

Bedre samspill på byggeplassen, tydeligere ledelse og åpning for større grad av autonomi og involvering av hver enkelt medarbeider. Bachelor i byggeplassledelse legger vekt på kommunikasjon og på at medarbeiderne er forskjellige. Samtidig legges det stor vekt på å gi studentene praktiske ledelsesverktøy som er forankret i moderne ledelsesfilosofi.

  • Bedre samspill – tydelig ledelse og involvering av medarbeidere

  • Kommunikasjon – medarbeidere er forskjellige, riktig kommunikasjon er avgjørende

  • Ledelsesfilosofi – ledelsesverktøy som er forankret i moderne ledelsesfilosofi

.

Les mer

Anvendt forskning

Anvendt forskning er virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap. Anvendt forskning er primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser.

Utviklingsarbeid

Utviklingsarbeidet er rettet mot å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

Aktuelt

Høyskolen for yrkesfag følger tett på nyheter som berør vårt studietilbud og bransjene vi utdanner mennesker til. På våre aktuelt sider samler vi linker til interessante artikler og presenterer vårt eget innhold som vi mener aktuelt. Ønsker du å bli varslet om interessant innhold, kan du registrere deg til vårt nyhetsbrev her.

Endelig i gang!

20 studenter er blitt «historiske» - de er første kull på Høgskolen for yrkesfag. Jonas Sjuve er en av dem. Som en av 20 studenter har han fått plass på det nye bachelorstudiet i byggeplassledelse.

Les alle våre siste nyhetsaker!

Våre samarbeidspartnere

Høyskolen for yrkesfag er samlokalisert med Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Vi samarbeider med Fagskolene på Østlandet.

Nå søker vi etter en konsulent/rådgiver

Vi søker etter en person med relevant realkompetanse.

Les mer om stillingen

Velkommen til fremtiden!

Fremtiden stiller krav til økt kompetanse. Digitalisering, globalisering, ny teknologi og nye kommunikasjonsplattformer. Riktig utdannelse gir deg nøkkelen til framtidens arbeidsliv!

Kontakt oss!