Manglende faglært arbeidskraft

Bygge­bransjen – Års­rapport 2018 Felles­forbundet

Det rapporteres ikke om særlige endringer av de store utfordringene for byggebransjen, med unntak av en markant økning av rapporteringer om manglende faglært arbeidskraft i Bygge­bransjen års­rapport fra Felles­forbundet.

Fellesforbundet sine regionale verneombud har også i 2018 gjennomført over fire tusen byggeplassbesøk, dette til tross for flere langvarige sykemeldinger blant de regionale verneombudene. Besøkene er i hovedsak rettet mot små og mellomstore virksom­heter som ikke har egne valgte verneombud. Anslagsvis utgjør byggeplassbesøk 90 % av tidsbruken til de regionale verneombudene i byggebransjen.

Vi ser at byggeaktiviteten i 2018, likt som andre år, er preget av store geografiske forskjeller. Eksempelvis er området rundt Oslofjorden preget av svært høyt aktivitetsnivå, samtidig som det i andre områder meldes om nedgang i aktiviteten, oppsigelser og/eller permittering av fast ansatte. Vi ser i tillegg at flere regioner er væravhengige, noe som fører til store sesongvariasjoner. Stadig økende bruk av midlertidige oppdrag, samt innleie fører med seg utfordringer for HMS-arbeidet på byggeplassene. En stadig skiftende og kortvarig tilknytning til byggeplass og virksomhet gjør det utfordrende for RVO-ene å bygge verne- og sikkerhetskultur.

En utfordring, som etter hvert har blitt en gjenganger i årsrapporten, er det store innslaget av innleie av midlertidige- og utenlandske arbeidstakere.

Du kan les hele rapporten her