Høyskolen for yrkesfag AS

Høyskolen for yrkesfag AS ble stiftet 8. desember 2015, og eies av seks fylkeskommuner på Østlandet. Selskapet er opprettet for å tilby arbeidslivet etterspurt praksisbasert kompetanse på bachelornivå. Det første studiet som blir tilbudt, er bachelor i byggeplassledelse.

Det er to hovedgrunner til at fylkeskommunene har ønsket å etablere denne utdanningen.

  • Erfaringsbasert utdanning – Byggenæringen etterspør en mer praktisk og erfaringsbasert utdanning som i større grad enn i dag kan kombinere det teoretiske med en praktisk tilnærming som kan sikrer færre feil i overgangen mellom den prosjekterende og den utførende delen av en byggeprosess.

  • Styrke rekruttering – Eierne tror det vil styrke rekrutteringen til yrkesfagutdanningen i de videregående skolene når foreldre og elever ser at det er en reell karrierevei også innen yrkesfagene.

Bedre samspill på byggeplassen

Byggebransjen har betydelige utfordringer. Det mangler ansatte med yrkesfagutdanning samtidig som det er en stor andel fremmedspråklige ansatte og et stort innslag av underleverandører. Dette er medvirkende årsaker til det fortsatt gjøres for mange feil i utøvelsen av yrkene. Det fører også til for mange personskader på byggeplassen, og det koster til slutt samfunnet som sitter igjen med regningen.

En måte å bedre situasjonen på er å sørge for bedre samspill på byggeplassen. Tydeligere ledelse og åpning for større grad av autonomi og involvering av hver enkelt medarbeider. Bacheloren i byggeplassledelse legger derfor stor vekt på kommunikasjon og aksept av at medarbeiderne er forskjellige, samtidig som det legges stor vekt på å gi studentene praktiske ledelsesverktøy som er forankret i moderne ledelses filosofi. Studiet vil sikre at studentene omsetter teorien til praksis.

“Selv mindre byggeprosjekter krever høyere grad av innovasjon og bedre prosjektering enn før. Nye materialer, nye forskrifter og miljømessige og tekniske krav gjør at entreprenører må omfavne teknologi for å lykkes.”

Tom-Erik von Krogh-Martinsen, Daglig leder i CHECKD