Høyskolens ansatte

Ledelsen ved Høyskolen for yrkesfag

Inge Myklebust
Inge MyklebustRektor
Inge Myklebust har utdanning i økonomi, pedagogikk og organisasjon- og ledelse.
Han har master i Utdanningsledelse ved Høgskulen på Vestlandet og 25 års ledererfaring. Han har jobbet som: Leder og rektor ved Eid vidaregåande skule, som økonomisjef i Statens Vegvesen region øst og som fylkesopplæringssjef i Oppland fylkeskommune.
Grete Haaland
Grete HaalandStududieleder og professor
Grete Haaland er håndverksmester og yrkesfaglærer og har de siste årene vært leder for kompetansesenteret ved OsloMet. Hun har lang erfaring med utdanningspolittisk arbeid, som fagarbeider, selvstendig næringsvirksomhet, fra videregående opplæring, prøve-nemndsarbeid, og yrkesfaglærerutdanning. Doktorgrad fra Roskilde Universitet i Danmark og bred forsknings-erfaring fra det yrkesfaglige feltet.
Arne Ronny Sannerud
Arne Ronny SannerudForskningsleder og professor
Arne Ronny er utdannet rørlegger og yrkes-faglærer. Han har hovedfag i yrkes-pedagogikk og en doktorgrad innen yrkes-pedagogikk og yrkesdidaktikk fra Roskilde Universitet. Han har jobbet med etablering av studier knyttet til betydningen av digitalisering og robotisering og er en engasjert deltaker i ulike nasjonale og internasjonale bedrifts- og utdannings- og forskningsnettverk.

Lærere ved Høyskolen for yrkesfag

Trond Bjørge
Trond BjørgeHøyskolelektor
Trond Bjørge er siviløkonom fra Norges HandelsHøgskole (NHH). Han har også handelslærereksamen og praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Bergen. De siste seks årene har han vært lærer ved Fagskolen Innlandet og høyskolelektor ved Høyskolen for yrkesfag. Han har også vært prosjektleder i utvikling av HØFY.
Roger Drange
Roger DrangeStipendiat og høyskolelektor
Roger Drange er høyskolelektor, yrkespedagog og tømrermester. Han er utdannet yrkesfaglærer og norsklærer ved OsloMet og har Master i Yrkespedagogikk. Han har takstmann-utdanning og 25 års erfaring fra bygge-bransjen. Han har vært yrkesfaglærer i 10 år og utøvende takstmann siden 2015. Han har jobbet som høyskolelektor de siste årene ved OsloMet og nå ved Høyskolen for yrkesfag.
Tommy Edvardsen Hvidsten
Tommy Edvardsen HvidstenStipendiat og høyskolelektor
Tommy E. Hvidsten er stipendiat ved HØFY og skal drive veiledning ved høgskolen samtidig som han gjennomfører sitt phd-arbeid. Han er elektriker og automatiserings-ingeniør, og har lang og variert fartstid fra yrkesutdanning i skole og industri. Ved siden av stipendiatstillingen er han pedagogisk leder ved Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg.
Marit Engum Hansen
Marit Engum HansenFørstelektor
Marit Engum Hansen er førstelektor, med hovedfag i yrkespedagogikk. Hun har bred utdanning innen ledelse, innovasjon for- og hudpleie og erfaring fra entreprenørvirksomhet i egen bedrift og videregående opplæring som yrkesfaglærer og leder. De siste årene har hun arbeidet med lederutdanning, innovasjonspedagogikk, entreprenørskap og yrkesfaglærerutdanning.
Aina Maria Kristiansen
Aina Maria KristiansenHøyskolelektor
Aina Maria Kristiansen er fagarbeider, yrkesfaglærer, spesial-pedagog og har master i yrkespedagogikk og karriereveiledning. Hun har erfaring som rådgiver i videregående opplæring og har arbeidet med oppdrag ved Kompetanse-senteret for yrkesfag ved OsloMet innenfor veiledningspedagogikk, innovasjon og læringsledelse.
Arne Roar Lier
Arne Roar LierFørsteamanuensis
Arne Roar Lier er Industrimekaniker og automasjonsmekaniker, yrkesfaglærer og førsteamanuensis i yrkes-pedagogikk med fokus på læring og opplæring i bedrifter. Forskning på VR og AR som læremidler har vært sentralt. Han har doktorgrad fra Roskilde Universitet i Danmark og bred erfaring knyttet til opplæringstiltak i privat og offentlig sektor.
Håvard Lund
Håvard LundStipendiat og høyskolelektor
Håvard Lund har Cand.philol fra Universitetet i Oslo, hovedfag i idéhistorie, mellomfag statsvitenskap og grunnfag historie. Han har lang erfaring som journalist og rådgiver og fra undervisning og informasjonsarbeid ved Fagskolen Innlandet. Han er i sitt stipendiat tilknyttet doktorgradsprogram ved OsloMet og handler om retorikk. Han analyserer synet på fagskoleutdanning, slik det kommer til uttrykk i offentlige rapporter om utdanning i Norge.
Atle Solbakken
Atle SolbakkenHøyskolelektor
Atle Solbakken er utdannet byggingeniør, med tilleggsutdanning i BIM og Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag. Han har mange års erfaring som bygg- og anleggsingeniør ved Norconsult og Oppland Bygg Consult. Han hadde ansvar for utvikling av den første studieplanen i Byggeplassledelse ved HØFY
Frank Jørgen Vangen
Frank Jørgen VangenStipendiat og høyskolelektor
Frank Jørgen Vangen er utdannet gjennom postfagskolen og er siviløkonom fra BI. Han har master i yrkespedagogikk og lang erfaring som yrkesfaglærer og leder ved Fagskolen Innlandet. Han er i sitt stipendiat tilknyttet Universitetet i Roskilde. Tema for ph.d.-arbeidet er læring i høyere yrkesfaglig utdanning, og hvordan en kan utvikle utdanning i tråd med arbeidslivets kompetansebehov i møtet med industri 4.0.